Het vuur, het aambeeld en de smid

 
 
Het vuur laait op en het aambeeld zingt onder de gloed van het Rode Klif.


Lang geleden is door de bekende kunstsmid K.van der Horst de kennis van het smeden overgedragen.........
Na de verplichte nagels die als leerling werden gesmeed kwamen restauratieprojecten, opdrachten voor smeedwerk en eigen werk en uiteindelijk een smederij in Warns, terwijl in een aparte werkplaats r.v.s.-objecten in opdracht worden vervaardigd.


 

Wetenswaardigheden


Enkele werken

  1. OpsommingstekenRestauratie van verschillende molens in Friesland - klik om te kijken

  2. OpsommingstekenRestauratie hekwerk gemeentehuis Balk

  3. OpsommingstekenSamenwerkingsprojecten met diverse kunstenaars

  4. Opsommingsteken Restauratie van de lampen van   

     het Ir. Wouda-gemaal te

     Lemmer

 

Over de Smederij en de Smid